Převod nemovitosti


 

Na prodej nemovitosti již nejste sami

 

Zařídím to, do čeho se nikomu nechce. Kompleptní servis spojený s prodejem Vaší nemovitosti. Jsem přítomna u podpisu smluvní dokumentace, zajistím podání kupní smlouvy do katastru nemovitostíodhadce, banku, finanční poradce, právníka...Jsem s Vámi po celou dobu prodeje, a to až do předání nemovitosti kupujícímu, včetně převodu energií.

A jak to celé bude probíhat?

Poté, co zájemce vyjádří zájem o koupi Vaší nemovitosti, podepíšeme s ním tzv. rezervační smlouvu. Touto smlouvou se budoucí kupující zaváže, že do určité doby uzavře s Vámi se stranou prodávající kupní smlouvu, případně smlouvu o smlouvě budoucí kupní, a to za již předem stanovených podmínek. 

Po zajištění financování a přípravy kupní smlouvy. Tyto náležitosti jsou většinou vyřízeny do 1 až 2 měsíců. Podepíšeme kupní smlouvu, jejíž návrh nechám připravit spolu s naším právním oddělením. Samozřejmě v průběhu sepisování smlouvy máte možnost vznést jakékoliv připomínky, nechat smlouvu zkontrolovat a připomínkovat vaším advokátem.

Po podpisu kupní smlouvy se čeká, dokud kupující nezaplatí kupní cenu. Jakmile kupující (případně úvěrující banka) převede peníze na předem zvolený a oběma stranami odsouhlasený úschovní účet, podávám jakožto zprostředkovatel, „Návrh na vklad vlastnického práva do Katastru nemovitostí“. Poté běží určitá lhůta, během které katastr přepisuje nemovitost do rukou nového vlastníka.

Po přepsání na katastru nemovitostí se peníze z úschovního účtu uvolňují na účet strany prodávající. Kupující je pak ještě povinen uhradit Daň z nabytí nemovité věci ve výši 4% z kupní ceny, což se prodávající strany netýká.

Všechny tyto kroky a povinnosti jednotlivých stran jsou specifikovány v kupní smlouvě.

Následně se předá nemovitost, jehož termín si strany stanoví v kupní smlouvě. K předání Vám vypracuji předávací protokol, který bude obsahovat stavy měřidel a ostatních médií. Předávací protokol slouží prodávajícímu k vyúčtování služeb příslušných dodavatelů.

Toto je velmi stručný popis toho, jak probíhá převod prodávané nemovitosti. Celý prodej mám ve své režii a o každém kroku informuji vždy, jak stranu prodávající, tak kupující.

Pokud není cokoli jasné, případně chcete získat o některém z témat více informací, volejte na +420 608 98 28 67 nebo vyplňte formulář kontaktní formulář. zde

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení