Novinky u daně z nabytí nemovitých věcí od 1. 11. 2019

Novinky u daně z nabytí nemovitých věcí od 1. 11. 2019

Od listopadu je možné uplatnit osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí také u jednotek v rodinných domech!

Změna se týká nabyvatele vlastnického práva k jednotce v rodinném domě. Od 1. listopadu 2019 nabyla účinnosti novela zákonného opatření Senátu (č. 340/2013 Sb.) o dani z nabytí nemovitých věcí. 

Ta rozšíří osvobození podle § 7 zákonného opatření. Kromě případů prvního úplatného nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě bude možné uplatnit osvobození rovněž u užívaných nebo dokončených jednotek v rodinném domě.

Od účinnosti novely zákona bude od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v rodinném domě, která:

  • nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklé výstavbou, nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou tohoto domu, nejde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek.
  • nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklý na základě stavební úpravy nebytového prostoru.                                         

K nabytí vlastnického práva k jednotce musí dojít v době pěti let ode dne dokončení nebo započetí užívání jednotky nebo jednotky změněné stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve.

Pokud není cokoli jasné nebo se budete chtít Vy či kdokoli z vašeho okolí získat o některém z témat více informací, neváhejte se na mě zcela nezávazně obrátit

Vyplňte kontaktní formulář zde nebo volejte na +420 608 98 28 67 .

zdroj: IT, FÚ

 

 

Stáhněte si zdarma

7 chyb při prodeji nemovitosti

zpracováním osobních údajů